Menu
Archiwum
2001-05-06 / Opinia z Gazety Wyborczej, nr 104/2947
Tytanem pracy wśród naszych posłów jest Tadeusz Wrona z AWS.
2000-09-23 / XVI Ogólnopolska Konferencja "Samorząd w walce z patologiami społecznymi"
W dniach 20-22 września 2002r. odbyła się w Częstochowie w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze XVI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Polityka Prorodzinna Samorządu Terytorialnego” pod hasłem „Samorząd w walce z patologiami społecznymi” zorganizowana przez Ligę Krajową. Konferencję prowadzili Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligi Krajowej i Jan Chmielewski – Przewodniczący Ligi Miejskiej we Wrocławiu.

Referaty wygłosili:
 • Jan Chmielewski - Radny Miasta Wrocławia.
  PROGRAMY PROFILAKTYCZNE SAMORZĄDÓW W TROSCE O WŁAŚCIWE KSZTAŁTOWANIE POSTAW DZIECI I MŁODZIEŻY.
 • Leszek Szawiński – Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach.
  PRACA WŚRÓD MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ.
 • Mieczysław Pawłowski – Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Rudzie Śląskiej.
  GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
 • Kazimierz Jarzębski – Archidiecezja Częstochowska Ośrodek Rehabilitacji i Readaptacji dla Osób Uzależnionych „Betania”.
  FORMY I METODY PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI.
 • Marzena Mroczkowska – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie.
  DZIAŁANOŚĆ OŚRODKA I ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO TOWARZYSTWA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ.
 • Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka.
  PRZEMOC WOBEC DZIECI.
 • dr Marek Andrzejewski – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Prawnych PAN.
  OPIEKA NAD RODZINĄ I DZIECKIEM W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU.
 • Ks. dr Kazimierz Kurek SDB.
  NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PRZESŁANIEM DLA SAMORZĄDÓW.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce w ramach której zwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych Archidiecezji Częstochowskiej „Betania” i Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie oraz zapoznali się z walorami krajobrazowo-przyrodniczymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach Konferencji odbyła się IX Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę.

Trzydniowe spotkanie zakończyła wspólna Msza Św., po której tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.