Menu
Archiwum
2013-03-05 / Pożegnanie Adama Banaszkiewicza

 

  „albowiem życie Twoich wiernych o Panie,

zmienia się, ale się nie kończy…”

 

Z wielkim bólem żegnamy naszego Przyjaciela, Kolegę i Brata

 

ś. p. Adama Banaszkiewicza

 

Człowieka prawego, wiernego Ojczyźnie i wspólnocie lokalnej, całe życie służącego innym,

doktora nauk technicznych, nauczyciela akademickiego i wychowawcę młodzieży,

członka Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu i struktur NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej, również podziemnych,

dwukrotnie zwalnianego z pracy za działalność w Duszpasterstwie Akademickim i w „Solidarności”,

współtwórcę Regionalnego Komitetu Obywatelskiego i Częstochowskiego KO,

wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy, radnego II, III i IV Kadencji,

współzałożyciela i wieloletniego prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie,

współzałożyciela i członka Rady Ligi Miejskiej w Częstochowie oraz Wspólnoty Samorządowej,

odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Żonie, córkom, synowi i całej Rodzinie Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia i solidarności w cierpieniu.

 

                                                                          Tadeusz Wrona

                                                                        wraz z Radą Ligi Miejskiej

                                                                      oraz przyjaciółmi z Częstochowy

                                                                        i Regionu Częstochowskiego

 

2013-01-16 / Pożegnanie

 

Z żalem żegnam

ś. p.

prof. Michała Kuleszę

niekwestionowany autorytet w środowiskach samorządowych,

które skupiał i organizował wokół reformy terytorialnej i decentralizacji państwa, zaszczepiając szlachetną determinację w budowaniu państwa obywatelskiego;

Laureata Nagrody im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składam wyrazy solidarności w bólu.

 

Tadeusz Wrona