Menu
Archiwum
2010-11-22 / PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem głosując w wyborach samorządowych. 
Rok po referendalnej kampanii nienawiści, w obliczu niemniej agresywnej obecnej propagandy wyborczej, z wdzięcznością przyjmuję okazane poparcie.
Z szacunkiem przyjmuję decyzje większości opowiadającej się za wyraźną zmianą. Mam nadzieję, że ta obiecywana zmiana przyniesie Częstochowie i Częstochowianom wymierne korzyści. Liczę, że bez względu na ujawniane podczas kampanii podziały polityczne, nowy Prezydent Miasta kierować się będzie w swej polityce dobrem ogółu, pamiętając, że służba mieszkańcom jest najważniejszym zadaniem wybranej władzy samorządowej.

Tadeusz Wrona

2010-11-16 / DEBATA Z KANDYDATAMI NA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Zapraszamy za pośrednictwem netFromator.pl, PolChat.pl, Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie do zaponania się z debatą konadydatów na prezydenta miasta Częstochowy.

 

Zobacz debatę