Menu
Archiwum
2016-05-05 / Felietony publikowane w miesięczniku Forum Samorządowe w 2016r. (Aktualizacja 19.12.2016r.)

Samorządy i banki (Styczeń 2016r.)

Nie psujmy reputacji ZMP (Luty 2016r.)

Samorząd w pogoni za alimenciarzami (Marzec 2016r.)

Informatyczne męki (Kwiecień 2016r.)

Co będzie z samorządowymi szpitalami? (Maj 2016r.)

25 lat samorządowej służby (Maj 2016r.)

Czy w Święto Samorządu można mówić o ludziach w potrzebie (Czerwiec 2016r.)

Kanał z kanałami (Czerwiec 2016r.)

Autobusy mogąnapędzić rozwój (Lipiec 2016r.)

Konieczność centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT w samorządach (Lipiec 2016r.)

Światowe Dni Młodzieży: Częstochowa 1991 - Kraków 2016 (Sierpień 2016r.)

O RIO, ale nie o Olimpiadzie (Sierpień 2016r.)

Problem mieszkaniowy (Wrzesień 2016r)

Zwolnienia czy zasady (Wrzesień 2016r.)

Jesteśmy lokalni (Październik 2016r.) 

Polska - Białoruś - Ukraina (Październik 2016r.)

Świadectwo szlachetnej samorządowej służby (Listopad 2016r.)

Czy walka o czyste powietrze będzie skuteczna? (Listopad 2016r.)

Dialog społeczny z udziałem samorządów (Grudzień 2016r.)

Powracający problem organizacji nadzoru budowlanego (Grudzień 2016r.)

 

 

 

2016-04-10 / Odeszła Zyta Gilowska
Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w życiu publicznym, które miały samorządowe korzenie. W Jej dorobku zwraca się uwagę, że była politykiem, profesorem nauk ekonomicznych, posłem, ministrem finansów i wicepremierem, mniej na ten ważny aspekt.
Wybrana radną Rady Miejskiej w Świdniku (I i II kadencji), pełniła też funkcję wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Lubelskiego (I kadencji). Była współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (KSST), który w latach 90tych wspólnie ze Związkiem Miast Polskich reprezentował interesy samorządów wobec nadal zcentralizowanej władzy państwowej. 
Reprezentowała polski samorząd w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (1992-1998). Była członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (1993-1995) oraz współprzewodniczącą (wraz z Ministrem Finansów) zespołu ds. Finansów Komisji Wspólnej. Była także wiceprzewodniczącą Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP (1992-1995).
Wnosiła wiele jako członek rad naukowych, bądź redakcji czasopism samorządowych: „Samorząd Terytorialny", „Finanse Komunalne" i „Studia Regionalne i Lokalne".
Była członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
Kierowała Katedrą Finansów Publicznych KUL. Wydała ponad 250 publikacji z zakresu finansów publicznych i ekonomiki samorządu terytorialnego. (Praca habilitacyjna pt. „Proces reformowania systemu dochodów gmin w warunkach transformacji ustrojowej Polski").
Pamiętam jak w czasie prac nad reformą samorządową na konferencji Finanse gmin, powiatów i województw zorganizowanej w 1998 r. w Sejmie przez Ligę Krajową, w swoim referacie Reforma finansów publicznych podstawą decentralizacji władzy państwowej mówiła, że „nie ma sensu mówić o samorządzie i o finansach samorządowych w oderwaniu od systemu finansów publicznych w państwie w ogóle, albowiem w finansach, zwłaszcza publicznych, obowiązuje zasada najsłabszego ogniwa. I nawet gdyby finanse jakiegoś szczebla samorządu terytorialnego były pomyślane idealnie, to cały system będzie funkcjonował źle, bo najsłabsze ogniwo będzie decydować o całości. (…) Reforma musi mieć dwie ścieżki decentralizację i konsolidację. Nie ma sensu dzielić się obowiązkami, nie dzieląc się pieniędzmi”.
 
 Tadeusz Wrona