Menu
Aktualności
2017-11-23
Zmarła była senator Ligia Urniaż-Grabowska

Z żalem żegnamy naszą koleżankę, Członka Zarządu Ligi Krajowej

Ligię Urniaż-Grabowską

Ligia ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Pracowała w zawodzie lekarza w Nowym Dworze Mazowieckim, Legionowie i Warszawie. W 1980 r. zakładała struktury NSZZ „Solidarność” w Nowym Dworze Mazowieckim i Legionowie. Współpracowała z ks. Jerzym Popiełuszką w Duszpasterstwie Służby Zdrowia i Ludzi Pracy. W 1985 r. z ramienia Episkopatu Polski była obserwatorką procesu zabójców kapłana w Toruniu. Dzięki jej staraniom w miejscu jego uprowadzenia postawiono pomnik. Po wprowadzeniu stanu wojennego pracowała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Represjonowanym i Internowanym. W 1982 r. została aresztowana wraz z córką, a następnie internowana w Darłówku. Po zwolnieniu w grudniu 1982 r. kontynuowała działalność opozycyjną. Była represjonowana i szykanowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Współdziałała ze strukturami podziemnymi NSZZ „Solidarność”. Po zamordowaniu Grzegorza Przemyka w 1983 r. opiekowała się jego matką, poetką Barbarą Sadowską. Od 1989 r. starała się o wznowienie procesu i wyjaśnienie prawdziwych okoliczności jego śmierci.

Po 1989 r. była członkiem władz Regionu Mazowsze NSZ „Solidarność”, Rady Sekcji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze oraz wiceprzewodniczącą oddziału NSZZ „Solidarność” w Legionowie. W latach 1990–1997 była radną Rady Miasta Legionowa i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a w 1997 r. – wiceprezydentem Legionowa. Współtworzyła samorządową Ligę Krajową.

W 1997 r. zdobyła mandat senatora IV kadencji w ówczesnym woj. skierniewickim z listy Akcji Wyborczej Solidarność z ramienia Ligi Krajowej. Była członkiem komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Ligia Urniaż-Grabowska była odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Była człowiekiem o niezwykłej wrażliwości społecznej, mądrym i prawym, oddanym ludziom, samorządności lokalnej, kochającym Ojczyznę.

Jeszcze miesiąc temu była z nami na uroczystości XX edycji Nagród im. Grzegorza Palki

Rodzinie i przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy solidarności w bólu.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Zarząd i Rada Ligi Krajowej

 

 poprzednie następne