Menu
Życiorys


Tadeusz Wrona – ur. 26.03.1951r w Szczecinie.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej z tytułem doktora nauk technicznych.

Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej.

Absolwent Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Odbył staże z zakresu administracji i zarządzania w samorządzie terytorialnym , funkcjonowania służb komunalnych oraz strategii rozwoju miast we Francji i USA.

Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz kilku patentów, organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Aktywny działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich O/Częstochowa, Przewodniczący Sekcji Tworzyw Sztucznych.  

W 1980 r. był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej , jej wiceprzewodniczącym, a następnie członkiem podziemnych struktur do 1989 r.

W stanie wojennym internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu.

W latach 1989-1990 członek Prezydium Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego.

Delegat na II i III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Pierwszy Prezydent Miasta Częstochowy / 1990 – 1995 / wybrany przez samorząd w wolnych wyborach.

Współzałożyciel Związku Miast Polskich – sekretarz /1991 – 1995 / i wiceprezes /2003 – 2010/.

Od 2003 r. wiceprzewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Założyciel / w 1993r / i przewodniczący Ligi Miejskiej w Częstochowie i Ligi Krajowej.

Pomysłodawca Krajowej Konferencji Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów.

W latach 1997 – 2001 poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej oraz przewodniczący Polsko – Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

Przewodniczący Zespołu Samorządowego AWS.

Współzałożyciel i koordynator inicjatywy społecznej „Wspólnota Samorządowa”.

Wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich Prezydentem Miasta Częstochowy - pełnił tę funkcję w latach 2002 – 2009.

W latach 1992 – 1995 oraz 2003 – 2007 członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu.

W latach 2008 – 2009 członek Komitetu Regionów w Brukseli.

W latach 2003 – 2005 przewodniczący, a w 2006 – 2009 – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Rady Europy.

W latach 2003 – 2010 współprzewodniczący Zespołu Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Od 1.02.2010r. do 10.04.2010 Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego d/s Administracji Publicznej, Samorządu Terytorialnego, Rozwoju Lokalnego i Regionalnego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie samorządu terytorialnego, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.