Menu
Opinie


"(...)Częstochowa to duże polskie miasto, duże przemysłowe miasto. Miasto coraz piękniejsze. Dzisiaj dziękowano mi za obecność i pytano jak mi się Częstochowa podoba. Oczywiście nie jestem tutaj pierwszy raz, ani drugi, ani piąty. Bywałem tutaj wiele razy i nie tylko z powodu Jasnej Góry, ale także jako prezydent Warszawy.

Częstochowa pięknieje, wygląda coraz bardziej po europejsku.(...)"

Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w wystąpieniu podczas obchodów Stulecia Wystawy Rolnictwa i Przemysłu w Częstochowie, 22 maja 2009 r.


„Bardzo dziękuję Księdzu Arcybiskupowi  i Panu Prezydentowi Miasta Częstochowy za zaproszenie na I Kongres Częstochowian. Jestem wdzięczny za słowa pamięci i wyrazy jedności.

Łączę się duchowo z Organizatorami i Uczestnikami Kongresu, przybywającymi do rodzinnego Miasta, z którym niewątpliwie wszyscy czują się związani uczuciem miłości rodzinnej, szlachetnych przyjaźni, różnorakimi więzami ludzkiej aktywności i tęsknoty za tym, co bliskie i święte.

Cieszę się, że dla wielu uczestników Kongresu istotnym celem tej wizyty w rodzinnych stronach są także odwiedziny Jasnej Góry i Msza Święta przed Cudownym Obrazem Pani Częstochowskiej. Wspominałem kiedyś, że Jasna Góra jest tym miejscem gdzie naród nasz gromadził się przez wieki, aby dać świadectwo swej wierze i przywiązaniu do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Tu przychodziliśmy wiele razy prosić Maryję o pomoc w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu, jego pasterzom.

Tu podejmowaliśmy zadania życia chrześcijańskiego (Jasna Góra, homilia, 4 VI 1997r.). (...) Organizatorom i wszystkim Uczestnikom Kongresu, Władzom Miasta Częstochowy i Jej Mieszkańcom (...) przekazuję życzenia owocnych obrad i wielu duchowych przeżyć w spotkaniu ze swoja Małą ojczyzną”.

Jan Paweł II,  Papież, 2003 rok, List do uczestników I Światowego Kongresu Częstochowian.„... Pana wiedza, twórcza myśl i zrozumienie roli samorządu terytorialnego (...) zostaną wykorzystane z pożytkiem dla obywateli naszego kraju”.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Wałęsa - fragment listu powołującego Tadeusza Wronę w skład Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.
Od lat odwiedzałem Częstochowę. Z wielką uwagą obserwuję jak zmienia się miasto. Pięknie odrestaurowane Aleje Najświętszej Maryi Panny, miejskie budynki, zwłaszcza mieszczące instytucje Kultury, parki podjasnogórskie służące mieszkańcom, nowa mała architektura, wiele fontann. Te wszystkie zmiany to efekt determinacji i zaangażowania prezydenta Miasta Tadeusza Wrony i mieszkańców, którzy mają świadomość, jak ważnym miastem dla całej Polski jest Częstochowa. W Częstochowie widać dobrego gospodarza

Sławomir Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas wizyty w Częstochowie z okazji inauguracji nowej serii monet "Miasta w Polsce".


„(...) Znając Pana od 15 lat i spotykając w czasie naszych przyjazdów na Jasną Górę i wizyt w Akademii Polonijnej miałem okazję rozmów, w których Pańska troska o rozwój miasta i dobrobyt mieszkańców były zawsze na pierwszym miejscu.  Z wyrazami szacunku łączę pozdrowienia”.

Ryszard Kaczorowski – Honorowy Obywatel Częstochowy. 24 września 2006 roku.” W liście po II Światowym Kongresie Częstochowian.„(...) Godna uwagi jest aktywność władz Częstochowy i jej mieszkańców, którzy w nowych warunkach ustrojowych po 1989 roku rzeczywiście wzięli sprawy w soje ręce. Życie społeczno-gospodarcze w tym czasie znacznie zyskało na dynamice, dodając ponad siedemsetletniej Częstochowie witalności i nowych szans. Szczególnym tego wyrazem jest otwarcie się miasta na Europę. Liczne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, współpracy międzynarodowej i europejskiej integracji zostały przez unijne instytucje docenione. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przyniosły Częstochowie prestiżowe nagrody: Honorową Flagę i Honorową Tablice Rady Europy oraz pierwsze w naszej części Europy, najwyższe dla miasta wyróżnienie – Grand Prix de l’Europe za 1998 rok.

Godne uznania rezultaty są zawsze efektem niezależnych starań i postaw ludzi, pracowitych, złączonych działaniem dla wspólnego dobra. Mieszkańcom Częstochowy takiej woli nigdy nie brakowało. Zapewne i to miał na myśli Papież Jan Paweł II, nazywając Częstochowę dobrym miastem.

Częstochowianie, dumni z niezwykłej przeszłości oraz pięknej teraźniejszości swojego miasta już po raz drugi zwołują Kongres Częstochowian. I tym razem gromadzi on obecnych i dawnych mieszkańców, często rozsianych po świecie. Łączy ich wszystkich trwały i głęboki związek z rodzinnym grodem nad Wartą, którego  imię,  tak sławne w świecie, daje poczucie upoważnionej dumy, a wspólne spotkania pogłębiają i umacniają łączące Częstochowian więzy.

Serdecznie pozdrawiam Uczestników Zjazdu i życzę uczestniczącym w nim Częstochowianom wielu pomyślnych owoców tego rodzinnego spotkania. Wszystkim mieszkańcom Częstochowy życzę wszelkiej pomyślności i dobrej przyszłości w Państwa rodzinnym grodzie.

Pragnę także przekazać wyrazy uznania dla władz samorządowych Miasta  oraz wszystkich organizatorów Zjazdu Częstochowian za przygotowanie tego ważnego i oczekiwanego spotkania”.

Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
List do Tadeusza Wrony Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Uczestników i Organizatorów II Kongresu Częstochowian, 23 września 2006 r.„Dziękuję za pamięć i życzenia skierowane od moim adresem. Ufam, że przy wsparciu wielu życzliwych mi osób i środowisk, w tym także Pana Prezydenta, możliwe będzie zrealizowanie planu odnowy naszego kraju według zapowiedzi, które przedstawiłem w sejmowym expose.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszej owocnej pracy w wypełnianiu swej funkcji wraz z serdecznymi pozdrowieniami”.

Jarosław Kaczyński, Prezes Rady Ministrów, Warszawa 28 sierpnia 2006 r.„Gdyby każde polskie miasto było tak rządzone jak Częstochowa to nie musielibyśmy modlić się o pomoc dla Polski do Matki Boskiej! Tak trzymajcie!”

Donald Tusk, wpis do Księgi Pamiątkowej 14 stycznia 2005 r.„To, co naprawdę mi imponuje w jego pracy to otwartość i uczciwość w realizowaniu, robieniu polityki. Dzięki ludziom takim jak on, mieszkańcy będą mogli zrozumieć politykę zarządzania miastem. Bardzo wyraźnie widać, że nadrzędnym celem tej polityki nie jest osobista kariera, ale rozwój miasta”

Prof. Philippe Douse-Blazy, b. mer Lourdes, minister kultury Francji 1995-97, minister zdrowia i pomocy społecznej w latach 2004-05, obecny minister spraw zagranicznych Francji (wypowiedź o Tadeuszu Wronie w wywiadzie „Nadać zbliżeniu charakter ekonomiczny”, grudzień 1992 r.).„Te obrazy zwykle wiszą w moim domu pod Paryżem. Nigdy ich nie wystawiałam, za wyjątkiem czarno-białego płótna, namalowanego wspólnie z Christianem Fenouillat. Te obrazy są bardzo intymne, nie chciałam nigdy ich prezentować (uważam, że wystarczająco eksponuję się jako aktorka), również dlatego, że nie są one wyjątkowe. Opowiadają bowiem o śladach przyjaźni, o wspomnieniach miłości.

Urząd Miasta Częstochowy z entuzjazmem postanowił odnowić związki pomiędzy „Dawnym” a „Nowym” i tworzyć więzi pomimo ran i bolesnych rozstań z przeszłości. Brawo!

Jestem z Państwem pomimo mojej nieobecności (właśnie kończę kręcić film w Paryżu).

Przyjaciele z Częstochowy, z głębi serca chciałam Wam podziękować, za umożliwienie mi zaprezentowania tych kilku barw. Jest to sposób powiedzenia mojej Babci: „Kocham Cię i myślę o Tobie” i powiedzenia mojej Mamie: „Nie jesteś sama, jestem z Tobą.

Mam nadzieję, że pewnego dnia znów przyjadę do Polski, do Was, zobaczyć Państwa naprawdę, w oczekiwaniu na to wyobrażam Was sobie.”

Juliette Binoche, ręcznie napisany list na otwarcie wystawy zorganizowanej w ratuszu Miejskim „Juliette Binoche – malarstwo”, otwarte 21 września 2006 roku.„Pragnę Panu serdecznie podziękować za piękny CD z nagraniem Orkiestry Symfonicznej Państwowej Filharmonii w Częstochowie oraz piękny Album- Katalog z VII Pleneru Miejskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 1991(...). Wielką radość sprawił mi fakt, że w Częstochowie malarstwo jest traktowane z powagą (...).

Chciałem Panu Panie Prezydencie serdecznie pogratulować osiągnięć
i dbałości o sprawy sztuki. Cieszę się bardzo, że Częstochowę można zaliczyć do aktywnych źródeł twórczych w naszym kraju.”

Wiesław Ochman, światowej sławy tenor (z listu Wiesława Ochmana do Tadeusza Wrony; Warszawa, 21 luty 1992 r.)„Znamy wszyscy wielkie osiągnięcia Pana Prezydenta Tadeusza Wrony jako pierwszego demokratycznie wybranego Prezydenta Miasta w latach 1990-95 współtwórcy VI Światowego Dnia Młodzieży, dzięki któremu miasto zyskało szereg inwestycji. Jego osiągnięcia w promocji miasta, dzięki czemu przyznano Częstochowie jako pierwszemu miastu w Europie Środkowo-Wschodniej, Honorową Flagę Rady Europy. Jego zasługi przyczyniły się do utworzenia przy Hucie Częstochowa specjalnej strefy ekonomicznej. Znamy jego osiągnięcia jako Sekretarza Związku Miast polskich, członka kongresu Władz lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, członka Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP oraz jako jednego z najbardziej aktywnych posłów poprzedniej kadencji. Działając na tych wszystkich polach Pan Prezydent stałym zaangażowaniem poświęcił się pracy dla dwóch idei. Pierwszą jest idea samorządności, do realizacji której jest szczególnie dobrze przygotowany ze względu na swoje naukowe zainteresowania, druga – jest praca na rzecz naszego miasta. Na pewno niewiele miast może się poszczycić posiadaniem takiego Prezydenta.”

(z wypowiedzi podczas I Światowego Kongresu Częstochowian,
20 września 2003 r.)

„(...) Podziękowania zwłaszcza dla Prezydenta, którego zasługi dla tego miasta są powszechnie znane (...).”

podczas II Światowego Kongresu Częstochowian
Dr Janusz Kochanowski - dyplomata, obecny Rzecznik Praw Obywatelskich RP„Myślę, że podziękowania należą się także inicjatorowi tego światowego spotkania, panu Prezydentowi Miasta, Tadeuszowi Wronie, który już w czasie swojej pierwszej kadencji wprowadził Częstochowę do Europy(...)”.

Ludmiła Marjańska, poetka, publicystka  (z wypowiedzi podczas I Światowego Kongresu Częstochowian, 20 września 2003 r.)„Kandydata na Prezydenta Częstochowy, pana Tadeusza Wronę znam z czasów, gdy uczestniczył w zajęciach ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, którym kierowałem. Zapisał się w pamięci jako student, który pilnie uczestniczył w konwersatoriach nt. przygotowania do małżeństwa. Cieszę się, że błogosławiłem jego związek małżeński z Elżbietą.

Zaangażowanie polityczne Tadeusza Wrony zawsze akceptowałem i myślę, że jest człowiekiem godnym zaufania. Mogę o tym zaświadczyć, ponieważ podczas jego pracy w Sejmie często się spotykaliśmy i wiem, że jest człowiekiem prawym i kierował się w swej pracy dobrą wolą.

Moim skromnym zdaniem jest znakomitym kandydatem na prezydenta Częstochowy”.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś, Redaktor Naczelny Tyg. Katolickiego, "Niedziela", 2002 rok.„Wielce szczęśliwy z przebiegu debaty i głosowania w Sejmie nad wnioskiem w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie pragnę wyrazić  w imieniu własnym i całej społeczności Uczelni serdeczne podziękowania za poparcie naszego wniosku.

Na sukces przedsięwzięcia złożyły się nie tylko rzeczowe argumenty , ale i nieukrywana życzliwość i osobiste zaangażowanie w wyrażone przez Pana Prezydenta poparcie projektu ustawy”.

Prof. dr hab. Janusz Berdowski, Rektor Akademii im. Jana Długosza Częstochowa 1 lipca 2004 r.„(...) Powstanie tego nowego ośrodka było możliwe dzięki inicjatywie Władz Miasta Częstochowy, oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. (...)

Najważniejszym celem nowopowstałego oddziału jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Częstochowa, okolicznych powiatów oraz licznie przybywających pielgrzymów w zakresie nowoczesnego leczenia zawału serca, stanów przedzawałowych oraz kardiologicznych stanów zagrożenia życia. Dostępny dla chorych w systemie 24 godzinnej opieki i posiadających najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczno- leczniczą w kardiologii Ośrodek stanowi znaczący postęp w dziedzinie nowych metod leczenia zawału serca i ostrych zespołów wieńcowych na terenie miasta Częstochowa i regionu.  Dostępność takiego modelu leczenia to także spełnienie życzeń i pomoc dla środowiska internistyczno-kardiologicznego miasta Częstochowy i regionu oraz ułatwienie dobrej medycznie współpracy pomiędzy tymi ośrodkami  (...)”.

Prof. Dr hab. med. Marian Zembala, Prof. Dr hab. med. Lech Poloński, Otwarcie Częstochowskiego Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń, 8 kwietnia 2004 r.„Z serdecznym podziękowaniem dla Pana Prezydenta za otwarte serca i wyrazy wdzięczności za zrozumienie naszych problemów jako mniejszości narodowych na Litwie, za wsparcie, za serdeczne przyjęcie naszej delegacji w Urzędzie Miasta”.

Delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego, wpis do Księgi Pamiątkowej, 25 listopada 2005 roku.