Menu
Archiwum
2000-09-23 / XVI Ogólnopolska Konferencja "Samorząd w walce z patologiami społecznymi"
W dniach 20-22 września 2002r. odbyła się w Częstochowie w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze XVI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Polityka Prorodzinna Samorządu Terytorialnego” pod hasłem „Samorząd w walce z patologiami społecznymi” zorganizowana przez Ligę Krajową. Konferencję prowadzili Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligi Krajowej i Jan Chmielewski – Przewodniczący Ligi Miejskiej we Wrocławiu.

Referaty wygłosili:
 • Jan Chmielewski - Radny Miasta Wrocławia.
  PROGRAMY PROFILAKTYCZNE SAMORZĄDÓW W TROSCE O WŁAŚCIWE KSZTAŁTOWANIE POSTAW DZIECI I MŁODZIEŻY.
 • Leszek Szawiński – Wspólnota Dobrego Pasterza w Katowicach.
  PRACA WŚRÓD MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ.
 • Mieczysław Pawłowski – Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Rudzie Śląskiej.
  GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
 • Kazimierz Jarzębski – Archidiecezja Częstochowska Ośrodek Rehabilitacji i Readaptacji dla Osób Uzależnionych „Betania”.
  FORMY I METODY PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI.
 • Marzena Mroczkowska – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie.
  DZIAŁANOŚĆ OŚRODKA I ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO TOWARZYSTWA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ.
 • Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka.
  PRZEMOC WOBEC DZIECI.
 • dr Marek Andrzejewski – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Prawnych PAN.
  OPIEKA NAD RODZINĄ I DZIECKIEM W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU.
 • Ks. dr Kazimierz Kurek SDB.
  NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PRZESŁANIEM DLA SAMORZĄDÓW.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce w ramach której zwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych Archidiecezji Częstochowskiej „Betania” i Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie oraz zapoznali się z walorami krajobrazowo-przyrodniczymi Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W ramach Konferencji odbyła się IX Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę.

Trzydniowe spotkanie zakończyła wspólna Msza Św., po której tradycyjnie złożono kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2000-09-09 / Wręczenie Nagród im. Grzegorza Palki
Uprzejmie informuję, że w niedzielę 8 września b.r. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, zwanej Samorządowym Oskarem, a nadawanym przez Ligę Krajową.


LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI ZA 2001 ROK ZOSTALI:
W DZIEDZINIE OGÓLNOPAŃSTWOWEJ:
  Ks. dr Kazimierz Kurek
 • Za wieloletnie inspirowanie polityki prorodzinnej samorządu terytorialnego.


 • W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ O WYMIARZE OGÓLNOKRAJOWYM:

  Pan Bogdan Cybulski – przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 • Za kreowanie wizerunku profesjonalnej instytucji kontroli finansów samorządowych.


 • W KATEGORII DZIAŁAŃ W SAMORZĄDZIE LOKALNYM O ZNACZENIU PONADLOKALNYM:

  Pan Andrzej Kicman – Burmistrz Legionowa 1990–2002.
 • Za wybitne dokonania w zarządzaniu miastem oraz działania na rzecz współpracy międzynarodowej w ramach Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich – Ile de France.


 • Pan Mirosław Owczarek – Starosta powiatu Łódzkiego-Wschodniego oraz
  Pan Jan Mielczarek - Wójt Gminy Rzgów.
 • Za umiejętność współpracy na rzecz kształtowania ustroju obszarów metropolitalnych, rozwiązywania spornych problemów i szerokiego angażowania różnych sił służących realizacji zadań prorozwojowych.


  Kapituła postanowiła przyznać ponadto WYRÓŻNIENIA dla osób nominowanych do Nagrody, które otrzymują:

  Pan Krzysztof Iwaniuk – wice przewodniczący Związku Gmin Wiejskich.
 • Za przyczynienie się do rozwoju gminy, która stała się wzorem do naśladowania dla innych Gmin Wiejskich.


 • Pan Stanisław Ożóg – Starosta Rzeszowski.
 • Za inicjowanie niekonwencjonalnych, pilotażowych rozwiązań, mających znaczny wpływ na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej.


 • Pan Stefan Strzałkowski ― Starosta Białogardzki.
 • Za kreowanie programów prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.


 • Pan Piotr Piechnik – Burmistrz Miasta Grybowa.
 • Za konsekwencję w działaniu na rzecz podnoszenia jakości pracy urzędników samorządowych oraz rozwoju miasta.


 • Pan Włodzimierz Cybulski – Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna.
 • za inicjowanie i wdrażanie nowatorskich przedsięwzięć organizacyjno-technicznych w obszarze gospodarki komunalnej.

Uroczystość uświetnił koncert muzyki dawnej w wykonaniu Judyty Wrony – skrzypce barokowe i Anny Kucharskiej – klawesyn.
Nagroda im. Grzegorza Palki, zwana Samorządowym Oskarem nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców. Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

Z poważaniem
Przewodniczący Ligi Krajowej
Tadeusz Wrona